FANDOM


Gromada gadów (Reptila) to zmiennocieplne kręgowce – temperatura ich ciała zależy od temperatury otoczenia. W większości zamieszkują ląd. Skóra gadów jest sucha, pokryta łuskami lub tarczkami. Gady okresowo zrzucają naskórek. Podobnie jak u ptaków i ssaków u gadów dochodzi do zapłodnienia wewnętrznego. Zdecydowana większość gadów jest jajorodna, chociaż są znane gatunki jajożyworodne (młode uwalniają się osłon jajowych tuż przed porodem lub w jego trakcie). Wśród gadów spotykamy zwierzęta beznogie i z czterema kończynami.

Do tej pory odkryto ponad 8000 gatunków gadów. Największym współczesnym gadem jest krokodyl różańcowy osiągający do 7 metrów długości przy wadze dochodzącej do 1000 kg, a najmniejszym bekon z gatunku Sphaerodactylus ariasae osiągający całkowitą długość 14-18 mm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki