FANDOM


Charakterystyka Edytuj

Ten niewielki ptak jest chyba najlepszym spośród skrzydlatych budowniczych w Europie. Rozpoczęte przez samca gniazdo jest jednocześnie jego wizytówką i zaproszeniem dla przelatujących samic - jeśli się spodoba, samica zostaje i wspólnie z samcem kończą budowę.


Wygląd Edytuj

Jest to mały ptak z popielatą głową, kasztanowatym wierzchem ciała, jasnym brzuchem i szeroka czarną pręgą przez oko. Samica ubarwiona podobnie, tylko jej barwy są bledsze. Młode raczej szarawe, bez czarnej plamy na boku głowy.


Biotop Edytuj

Remiz zamieszkuje przede wszystkim łęgowe tereny nadrzeczne, a także zadrzewione groble stawów, brzegi jezior, rzadziej bagna i torfowiska z niewielką ilością krzewów i drzew.


Czy wiesz, że... Edytuj

Gniazda remizów są tak mocne, że kiedyś dzieci w biedniejszych rejonach Europy wschodniej nosiły je zamiast kapci;

Występowanie Edytuj

Gatunek ten jest spotykany w południowej i środkowej Europie oraz środkowej i wschodniej Azji. Na północy areału jest przelotny, na południu osiadły. Zimuje w południowej części areału i w południowej Azji. W Polsce jest nielicznym, lokalnie średnio licznym ptakiem lęgowym niżu, najliczniej gnieździ się w dolinach dużych rzek. Po II wojnie światowej dał się zauważyć stały wzrost jego liczebności.


Lęgi Edytuj

Gniazdo remiza jest przyczepione do rozwidlonego końca cienkiej gałązki zwisającej pionowo w dół, często nad lustrem wody. Ma ono kształt wydłużonego worka z otworem wlotowym w rękawie. Utkane jest z włókien roślinnych poprzeplatanych z dużą ilością puchu kwitnącej topoli i wierzby. Zniesienie zawiera 5-10 białych jaj. Wysiadywanie trwa 14 dni. Młode pozostają w gnieździe 15-20 dni, a przez jakiś czas po wylocie wracają do niego na nocleg. Lęgów jest 1-2 w roku. Samiec łączy się z kilkoma samicami.


Pokarm Edytuj

Remiz żywi się owadami i pająkami zbieranymi z gałązek i liści. Na jesieni zjada także pewne ilości nasion trzcin.