FANDOM


Najbardziej rozpoznawalnym mieszkańcem naszych pól i łąk jest skowronek. Ptak nieco większy i postawniejszy od wróbla. Na głowie ma niewielki czubek, utworzony ze skierowanych ku tyłowi piór. Barwa upierzenia – zarówno u samca, jak i samicy – jest szarobrązowa. Słomkowe i ziemiste ubarwienie pozwala bezpiecznie biegać po polach w poszukiwaniu pożywienia. W razie niebezpieczeństwa skowronek przytula się do ziemi pozostając praktycznie niewidocznym. Trudny do dostrzeżenia na ziemi, w powietrzu także nie jest łatwym obiektem obserwacji. W trakcie lotów tokowych wzbija się bowiem wysoko na około 100 m, gdzie nawet dla oka uzbrojonego w lornetkę pozostaje niewielkim punktem na tle słonecznego nieba.

Skowronek śpiewa wyłącznie w locie. Jego piosenka niesie się daleko w otwartych przestrzeniach pól. Trzepocząc skrzydłami zawisa wtedy w powietrzu wykonując nieprzerwanie składające się z kilku wysokich, zróżnicowanych dźwięków trele. Szybka melodia miękko wznosi się i opada, przeplatana co jakiś czas wibrującym, ostrzejszym trylem. Śpiew trwa od kilku do kilkunastu nawet minut. Pod koniec skowronek stopniowo obniża pułap. W pewnym momencie piosenka urywa się, a ptak ciasną spiralą spada na ziemię chowając się wśród traw.